เกี่ยวกับเอเค
ประวัติบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเค เทรดดิ้ง ซัพพลาย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดและสินค้าเบ็ตเตล็ด เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554เริ่มต้นจากธุรกิจมีสินค้าไม่หลากหลาย แต่ในระยะเวลา7 ปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆด้านทั้งการเพิ่มสินค้าให้มากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้ขยายกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
จากการที่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเค เทรดดิ้ง ซัพพลาย ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงได้มีการพัฒนาทั้งด้านสินค้า และบริการ อย่างเต็มที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และจะมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเค เทรดดิ้ง ซัพพลาย มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับงานก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สินค้าของเรามีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน มีสินค้าให้เลือกมากมาย ส่วนในด้านการบริการทางเราได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทางเราจึงได้มีการจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินงานก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้ใช้สินค้าได้เร็วที่สุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเค เทรดดิ้ง ซัพพลาย เชื่อมั่นว่า ลูกค้าที่มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดภายใต้สินค้าในนามแบรนด์AK
วิสัยทัศน์
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผู้รับเหมางานระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง อย่างครบวงจรและบริการจัดส่งที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด บริษัทฯ จึงพร้อมที่จะพัฒนาบริการด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
เราเน้นด้านการให้บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของเรา